top of page
Turquoise Sky

פיזיותרפיה

Coast

רשלנות רפואית

כשאנו פונים לגורם רפואי כדי לקבל טיפול או ייעוץ, אנו למעשה מפקידים את גורלנו בידיו. לנו אין הידע והמומחיות המקצועית כדי להבין האם השירות שאנו מקבלים אכן יעיל ובטוח. אנו מגיעים בביטחון שהגורמים אליהם פנינו עברו הכשרה מקיפה ומחזיקים בידע הנדרש כדי לספק לנו את הפתרונות הראויים והמתאימים ביותר. למרבה הצער, לא אחת קורה שציפייה זו מתנגשת אל מול המציאות, ואנו מגלים כי הליך רפואי שעברנו הסב לנו נזק עצום. מצב זה, בו איש צוות רפואי הפעיל שיקול דעת שגוי וגרם לנזק, מכונה גם רשלנות רפואית. במקרה בו יוכח בבית המשפט כי אכן נגרם נזק עקב רשלנות, יהיה זכאי הנפגע לתשלומי פיצויים נרחבים. N.G. Medical מעמידה לרשותך חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית ותשמח לסייע לך בכל הנדרש. 


כיצד מוגדרת רשלנות רפואית?


לא כל נזק שאירע לנו במסגרת טיפול רפואי, או הליך שלא עלה יפה, יוגדר באופן אוטומטי כרשלנות רפואית. כדי לבסס רשלנות, יהיה עלינו בראש וראשונה להוכיח קשר סיבתי בין ההחלטות שקיבל איש המקצוע ובין ההשלכות שאירעו בסופו של דבר. ככל שמהממצאים הרפואיים וחוות הדעת שתוגש לבית המשפט יעלו באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי אנשי המקצוע פעלו באופן המנוגד לשיקול הדעת הסביר ולנהלים המקצועיים וכתוצאה מכך אירע הנזק – יזוכה התובע בפיצויים.


חוות הדעת הנכונה יכולה לעשות את כל ההבדל


רופאים רבים נוהגים להימנע מניסוח חוות דעת בתיקי רשלנות רפואית. זהו תחום מורכב וסבוך המציב גם את הרופא עצמו במצב לא פשוט. הוא נדרש למעשה להוציא לאור את עוולותיהם של עמיתיו למקצוע. לכן, חשוב שהגורם אליו נפנה לניסוח חוות הדעת יציב את האמינות המקצועית בראש סדר העדיפויות שלו ויהיה בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת לבית המשפט, עם דגש על רשלנות רפואית הדורשת נקודות התייחסות ספציפיות. 
הצוות הרפואי של N.G. Medical כולל אנשי רפואה בעלי ניסיון רב שניסחו לאורך שנות פעילותם חוות דעת רבות במשפטי רשלנות רפואית. הידע הרפואי רחב היריעה שלהם והניסיון המקצועי שלהם, הן בתחום הטיפולי והן בתחום המשפטי, מאפשר להם לנסח חוות דעת רהוטות, בהירות ובעלות משקל ניכר בבית המשפט. למידע נוסף, ניתן להשאיר פרטים באתר עוד היום, ואנו נחזור אליך.

רשלנות רפואית
bottom of page