top of page
קנאביס רפואי

מחקר בתחום הקנאביס הרפואי

בחודש נובמבר 2017, פורסמו התוצאות החשובות של מחקרו של מר יהושוע אבירם במסגרת עבודת דוקטורט. עבודה זו שנעשתה בהנחייתם של פרופסור אייזנברג ופרופסור פוד מאוניברסיטת חיפה, הינה הניסיון הראשון להקים מאגר נתונים ישראלי של השימוש בקנאביס רפואי להקלת כאב כרוני.

בשלב זה נאספו 1205 חולים כאשר מעט יותר ממחציתם הם גברים. מהם שני שליש קיבלו רישיון לקבלת טיפול בקנאביס הרפואי, וכ – 15% מהם נדחו. ייתר החולים נמצאים בהליך הבירוקרטי של אישור הטיפול כרגע. זמן ההמתנה לתחילת הטיפול הינו כשלושה וחצי חודשים.

מעניין לציין כי המטופלים היו בכל הגילאים הבוגרים מ 18 ועד 95 שנים. נראה כי הסיבה הנפוצה ביותר לקבלת הסם הינה כאב נוירופתי ואחריה כאב מוסקולוסקלטלי (Musculoskeletal pain) – שמאופיין לרוב בתחושת כאב או התכווצויות בשרירים שנלווים אליהם גם סימפטומים נוספים. ממצא זה מדגיש את הצורך של אורתופדים לרכוש השכלה בתחום השימוש בקנאביס וההתוויות לטיפול.

נראה כי בממוצע מוריד הסם את עוצמת הכאב בשליש ובאותו הזמן גם מקל במידה דומה גם על חרדה, תחושה של אסון קרב, ודיכאון. ההשפעה החזקה ביותר מושגת לאחר שנה של טיפול הן בהורדה של חרדה והן בשיפור איכות השינה.

לעומת ההשפעה האיטית יחסית של הסם בהורדת כאב, נראה כי קיימת השפעה מהירה של הסם על שפור במצב סוציואקונומי, ואף ישנה השפעה על מידת המוגבלות התפקודית.

מחקר זה, שהינו נרחב וארצי מאפשר לקבוע מספר דברים:

ראשית, הסם יעיל בטיפול במטופלים הסובלים מכאב אורתופדי כרוני

שנית, קיים היום עיכוב יחסית במתן הטיפול למטופלים, דבר שגורם למטופלים סבל.

יש היום הצדקה להתמקד ביצירת אפשרות למטפלים לתת טיפול בדרך המהירה ביותר, עם נגישות גבוהה לציבור המטופלים וזאת כדי להפחית את סבלם של המטופלים ולשפר את בריאותם ותפקודם.

Medical Marijuana
bottom of page