top of page
Endless Sand

פלטפוס בכף הרגל בגילאים הצעירים

במבנה כף הרגל בקרב פעוטות עדיין בוסרי ואינו מפותח.
בגיל הרך הקשת האורכית אינה מפותחת דיה, שומן תינוקת השוכן בפן המדיאלי של כף הרגל תורם למראה המאוד שטוח של כף הרגל משווה לה מראה פתולוגי.
לאורך שנות ההתבגרות הראשונות שומן התינוקות נעלם, השרירים מתחילים להתפתח, והקשת האורכית בכף הרגל מתחילה להתייצב ולקבל מראה תקין.

 

במחקר אורכי שנערך לאחרונה בארה"ב על כ-300 מתבגרים נמצא כי:
כ-40 אחוז מהילדים בגיל 5 הציגו שתי כפות רגליים מושטחות (פלטפוס).
22 אחוז מהילדים בגיל 5-10 הציגו שתי כפות רגליים מושטחות (פלטפוס).
ורק 15 אחוז מהילדים בגיל 10-15 הציגו שתי כפות רגליים מושטחות (פלטפוס).
מחקר זה מצביעה כי כפות רגליים שבגיל צעיר המציגות דפורמציית פלטפוס, משתפרות עם השנים, ללא טיפול, כחלק מתהליך ההתבגרות.

 

אך האם עלינו להתעלם לחלוטין מהמצב?


מחקר רוחבי גדול שנעשה בהודו על אוכלוסיה גדולה של נבדקים, העלה כי האוכלוסיה העירונית, הנעולה בהנעלה מערבית, ומנהגיה מנהגים מערביים, הציגה אחוז גבוה יותר באופן משמעותי של רגלים במצג פלטפוס מאשר אותה קבוצת אוכלוסייה כפרית שנהגה ללכת ללא נעליים כלל.
מחקר זה ואחרים הביאו את העוסקים לדבר, להסכמה כי בשנים קריטיות אלו, של צמיחה מואצת והתפתחות הקשת האורכית, יש מקום לתרגול כף הרגל ולהליכה מרובה על משטחים מגוונים, בכדי לבנות את היכולת השרירית בכף הרגל.
התאמת מדרסים בגילאים הללו הוא נושא הנתון עדיין לוויכוח קיימים מספר מחקרים התומכים בכך ומספר מחקרים שאינם תומכים בכך, אך בשל תהליך הצמיחה המואץ אין ספק כי יש לשקול זאת בכובד ראש
.

פלטפוס בכף הרגל
bottom of page