top of page
Turquoise Sky

ניתוחי כף רגל

כף רגל וקרסולכף הרגל, ובעצם שתי כפות הרגליים, מתמודדות עם עומסים גדולים לאורך החיים – עומסים רגעיים או מצטברים. לכן לא מפתיע לגלות שפציעות בכף הרגל הן מהמקרים הנפוצים ביותר בעולם האורתופדיה. במקרים רבים פציעות בכף הרגל הן פציעות קלות, כדוגמת נקע או מתיחה קלה של רצועה או גיד, אך ישנם מקרים שבהם הפציעה חמורה יותר ודורשת התערבות רפואית ממשית, בדמות ניתוחי כף רגל.

ניתוחי כף רגל מתבצעים לשתי מטרות עיקריות: כדי 'לתקן' ולרפא חבלה או פגיעה, כמו נקע חוזר, שבר, קרע של גיד וכדומה; כדי לטפל בעיוותים שונים במבנה כף הרגל – עיוותים מלידה או עיוותים שנרכשים עם הזמן, בשל אותם עומסים שאיתם מתמודדות כפות הרגליים.

ככלל, ניתוחי כף רגל אינם ניתוחים מורכבים או קשים במיוחד, אך הם כמובן משפיעים על יכולת ההתניידות של המטופל לאחר מכן. בשנים האחרונות ישנה נטייה לערוך ניתוחים בשיטות שמקצרות את משך האשפוז בבית החולים ואת תקופת ההתאוששות מהניתוח, במטרה לצמצם עד כמה שניתן את השפעות ההליך על יכולת התנועה ועל רמת העצמאות של האדם המנותח.

מידע כללי על ניתוחי כף רגל


ניתוחי כף רגל נעשים לא מעט כיום – בין היתר בעקבות העלייה במודעות לבריאות הגוף, ובעקבותיה העלייה בכמות האנשים העוסקים בכושר גופני באופן קבוע. למעשה, ישנן פציעות הקשורות בכף הרגל ומוגדרות 'פציעות ספורט', וזאת בשל העומס הנוסף על כף הרגל כתוצאה ממאמץ גופני גבוה ומתמשך.

כאמור, בשנים האחרונות נוטים הרופאים לבחור בשיטות ניתוחיות אשר מקלות על המנותח ומקצרות את זמן ההחלמה מהפעולה, זאת בכמה דרכים. ראשית, יותר ויותר ניתוחי כף רגל נעשים כיום בהרדמה אזורית ולא בהרדמה כללית, מה שבפני עצמו מקל על תהליך ההתאוששות בצורה משמעותית; שנית, עוד ועוד הליכים נעשים בגישה הזעיר-פולשנית הקלה יותר להחלמה, ולא בגישה הפתוחה; שלישית, למנותחים מוצָעים עזרים פוסט-ניתוחיים המשפרים עוד יותר את תהליך ההחלמה ותורמים לו.

 

סוגי הניתוחים בכף הרגל


ניתוחי כף הרגל כוללים, בין היתר, את ההליכים הללו:

  • טיפול בשברים בכף הרגל

  • טיפול בנקע חוזר

  • איחוי גיד אכילס קרוע

  • טיפול בהלוקס ולגוס (בוהן קלובה)

  • טיפול באצבע פטיש

  • טיפול באצבע קשיחה

  • טיפול בכף רגל סוכרתית

  • טיפול בסחוס שחוק, קרע בסחוס

  • טיפול בכף רגל שטוחה (פלטפוס)

  • טיפול בדורבן

ניתוח כפות רגליים
bottom of page