top of page
Coast

(CP שיתוק מוחין (שיתוק מוחי

שיתוק מוחין (שיתוק מוחי, CP) הוא שם כולל לקבוצה של ליקויים הנגרמים לעובר במהלך ההריון, או לתינוק במהלך הלידה או בשנותיו הראשונות.
ההפרעה נוצרת בעקבות נזק מוחי או התפתחות לקויה של אזורי המוח המפקחים על התפקוד המוטורי. כתוצאה מכך תיתכן פגיעה בשרירי הגפיים המלווה בהפרעות חושיות, תקשורתיות, אפילפטיות או קוגניטיביות.
שיתוק מוחין נחשב כגורם העיקרי לנכות אצל ילדים.

תרופות ומערכת הבריאות


שיתוק מוחין מוגדר כנכות סומטית, ועל כן ילדים שלקו בו זכאים לקבל מקופות החולים אבחונים וטיפולים פרא רפואיים עד גיל 18.
מי שזקוקים לתרופות באופן קבוע ומוכרים בשל כך כחולים כרוניים, זכאים לתקרת תשלום ברכישת תרופות.
אוכלוסיות שונות פטורות מתשלום עבור שירותים שונים בקופות החולים. לפרטים ראו:

 • פטור מתשלומים בקופות החולים למקבלי קצבת נכות

 • פטור מתשלומים בקופות החולים למקבלי גמלת ילד נכה

 • פטור מתשלומים בקופות החולים לילדים מקבלי גמלת ניידות

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות במסגרת שירותי סל הבריאות. לפרטים נוספים, ראו:

 • מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית

 • סיוע במימון מכשירי הליכה

 • סיוע במימון מכשירי ניידות

 • מימון עמידונים לילדים ולצעירים

גמלאות

 • ילדים עם שיתוק מוחין זכאים לגמלת ילד נכה והטבות נלוות. לפרטים נוספים לגבי הליך קביעת הזכאות, ראו גמלת ילד נכה לילדים עם שיתוק מוחין (CP).

 • גמלת ניידות כוללת קצבה, הלוואות ברכישת רכב והטבות נוספות למי שמוגבלים בניידותם. הזכאות לגמלת ניידות עבור ילד מתחילה בגיל 3.

 • בוגרים שיכולת ההשתכרות שלהם נפגעה ב-50% לפחות, זכאים לקצבת נכות כללית. למידע נוסף, ראו קצבת נכות והטבות נלוות.

 • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או אם אינו זכאי לקצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים. למידע נוסף, ראו קצבת שירותים מיוחדים והטבות נלוות.

 • מי שהגיעו לגיל פרישה, גרים בקהילה, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום, עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד, הניתנת באמצעות שירותים, ובמקרים מסויימים בכסף, לצורך העסקת מטפל צמוד.

חינוך

 

 • תלמידים עם CP זכאים להסעה עם מלווה לבית הספר.

 • ילדים הלומדים במסגרת תכנית שילוב במערכת החינוך הרגילה, יכולים לקבל ליווי של סייעת.

 • תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד זכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

 

מיסים

 

 • הורים לילד המשותק באחת מגפיו זכאים לשתי נקודות זיכוי ממס הכנסה.

 • עובדים שנקבעו להם 89% נכות רפואית ומעלה, עשויים לקבל פטור ממס הכנסה, עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. לפרטים נוספים, ראו פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית.

 • הנחה במס רכישה

 • הנחה בדמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל

 • הנחה בתשלום ארנונה

 • משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בהתאמת תנאי הדיור לאנשים המוגבלים בניידות

 • חסרי דירה הרתוקים לכסא גלגלים עשויים להיות זכאים לדירות נכסי רכישה (נ"ר)

 • מקבלי קצבת נכות שנקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה

שיתוק מוחין
bottom of page