top of page
Endless Sand

פרמקוקינטיקה

מילון מונחים רפואיים:

פרמקוקינטיקה
פרמקודינמיקה

ענף במדע הפרמקולוגיה העוסק בהשפעת תרופות על גוף האדם, ובתנועת התרופה בתוך הגוף. דהינו המסלול שבו תרופה צריכה לעבור מהרגע שנכנס לגוף ועד המפגש באתר המטרה. בפועל, תורה זו מיושמת על תרופות, אם כי באופן עקרוני היא נכונה גם לגבי מזונות, חומרים המשתתפים בתהליך המטבוליזם, הורמונים, סמים, רעלים ועוד

bottom of page